Lauren Duffy

mipa

7 MIPA Stars

IPA Qualifications and Courses

Dates Qualification / Course MIPA Stars
Dates 2018 Qualification / CourseEff Test Certificate MIPA Stars
Dates 2018 Qualification / CourseFoundation Certificate MIPA Stars
Dates 2017 Qualification / CourseLegRegs Certificate MIPA Stars
Dates 2017 Qualification / CourseCommercial Certificate MIPA Stars