Michael Liall

mipa

7 MIPA Stars

IPA Qualifications and Courses

Dates Qualification / Course MIPA Stars
Dates 2019 Qualification / CourseEff Test Certificate MIPA Stars
Dates 2016 Qualification / CourseLegRegs Certificate MIPA Stars
Dates 2014 Qualification / CourseCommercial Certificate MIPA Stars
Dates 2008 Qualification / CourseFoundation Certificate MIPA Stars